Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Kierownictwo

Kierownictwo

 

 

 p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim

podinsp. mgr Wiesław Dryja

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim

 kom. mgr Marek Ryszka