Prawa człowieka

Prawa człowieka

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania
i ochrony praw człowieka."


art.14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

Pełnomocnik
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

ds. Ochrony Praw Człowieka

młodszy inspektor Krzysztof KAZEK 

telefon 47 851 1672
fax
47 851 1782

email: krzysztof.kazek@ka.policja.gov.pl

Powrót na górę strony