Wiadomości

Policjanci spotkali się w ramach kampanii "Safe in Poland"

Data publikacji 24.06.2022

Wodzisławscy dzielnicowi oraz profilaktyk spotkali się z uchodźcami przebywającymi na terenie Wodzisławia Śląskiego. Celem wydarzenia było ułatwienie uchodźcom funkcjonowania w Polskim społeczeństwie, poprzez zaprezentowanie materiałów dotyczących podstawowych norm prawnych, kontaktów do służb i instytucji pomocowych oraz podstawowych zagadnień prawa pracy w Polsce. Wszystko to w ramach kampanii "Safe in Poland" opracowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

W ubiegłym tygodniu mundurowi z Wodzisławia Śląskiego spotykali się z uchodźcami i rozmawiali o bezpieczeństwie. Zgodnie z założeniami kampanii „Safe in Poland” podczas spotkań funkcjonariusze prezentowali treści, które mają za zadanie ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w Polsce. Informowali jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi, czym jest hejt i jak reagować na nienawistne zachowania innych osób, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci i gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Spotkanie z ukraińską młodzieżą było również świetną okazją do przedstawienia zasad bezpieczeństwa m.in. nad wodą podczas tegoroczych wakacji. 

Przy każdej okazji policjanci informują również o przepisach, obowiązujących w naszym kraju, ponieważ każdy, kto przebywa w Polsce ma obowiązek znać i stosować się do obowiązujących norm prawnych.

SŁUŻBY W POLSCE

W Polsce służbami ratowniczymi, a także dbającymi o bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny są:

 • Policja,
 • Straż Miejska,
 • Straż Pożarna,
 • Pogotowie Ratunkowe.

Jeżeli potrzebujesz pomocy od służb, zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 112.

Pamiętaj, że pomoc świadczona przez te służby jest nieodpłatna.

JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI?

„Handel ludźmi” – to werbowanie ofiar, porywanie przypadkowych osób, ale także szukanie takich, które są słabe, zagubione i zdezorientowane. Można temu zapobiec poprzez:

 • nie przekazywać obcym osobom swoich dokumentów, nie oddawać im telefonu;
 • być w stałym kontakcie z rodziną lub znajomymi, informować ich o dokładnym adresie pobytu i każdej jego zmianie;
 • podejmować legalną pracę, która określona jest umową;
 • upewnić się czy oferowane wynagrodzenie nie jest zbyt atrakcyjne w porównaniu ze stawkami rynkowymi oferowanymi przez innych pracodawców i agencje na tym samym stanowisku;
 • sprawdzić czy deklarowane przez pracodawcę warunki pracy, zakwaterowania, zakres obowiązków nie są podejrzanie atrakcyjne;
 • podczas korzystania z transportu oferowanego przez przypadkowe osoby, trzymać się zawsze w grupie;
 • zapisać lub sfotografować numer rejestracyjny pojazdu, którym się podróżuje i w miarę możliwości przesyłać go rodzinie lub znajomym.

O CZYM RODZIC/OPIEKUN MUSI PAMIĘTAĆ:

 • dzieci są ciekawe świata, nieświadome podstawowych zagrożeń;
 • wszyć w ubranie dziecka „metkę” z danymi kontaktowymi do rodziców/opiekunów i podstawowymi danymi dziecka;
 • założyć dziecku na rękę opaskę „niezgubkę” lub inny gadżet tego typu, gdzie zostaną zapisane dane kontaktowe rodzica/opiekuna;
 • ustalić miejsce spotkania z dzieckiem i uświadomić mu, że ma w tym miejscu czekać, a nie szukać dorosłego samodzielnie.

HEJT. JAK SIĘ PRZED NIM UCHRONIĆ?

Bez względu na płeć, religie, poglądy, język czy pochodzenie, każdy z nas ma prawo do naszej odmienności i jej poszanowania. Hejt to obraźliwe komunikaty kierowane przeciwko innej osobie, agresywne słowa, ale również te w postaci treści umieszczonej w Internecie. Ofiara hejtu lub jego świadkowie muszą przede wszystkim reagować!

Należy zgłosić sprawę organom ścigania.

POMOCNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWA

W miejscu dostępnym publicznie zabronione jest:

 • spożywanie alkoholu;
 • zaśmiecanie;
 • używania słów wulgarnych;
 • palenie papierosów w miejscach, w których mogą gromadzić się ludzie;
 • w czasie pory nocnej tj. 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna – nie można zakłócać spoczynku nocnego krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem.

Poruszając się pojazdem w ruchu drogowym należy przestrzegać dopuszczalnych prędkości:

na autostradzie – 140 km/h;

na drodze ekspresowej – 120 km/h;

poza obszarem zabudowanym – 90 km/h;

w obszarze zabudowanym – 50 km/h, jeżeli znaki drogowe nie stanowią inaczej.

Kierując pojazdem po drodze publicznej należy:

 • używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Z kolei w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej;
 • zapinać pasy bezpieczeństwa, dzieci do 150 cm wzrostu należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym;
 • zabronione jest korzystanie z telefonu w sposób wymagający trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;
 • pojazd musi posiadać gaśnice oraz trójkąt ostrzegawczy. Zalecane jest posiadanie również apteczki pierwszej pomocy oraz kamizelki odblaskowej;
 • dopuszczalna norma alkoholu w organizmie podczas prowadzenia pojazdu to poniżej 0,2 promila;
 • wykonywać polecenia wydawane przez policjanta. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest poważnym przestępstwem.

Poruszając się poza obszarem zabudowanym pieszy ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych poprawiających jego widoczność.

 

Powrót na górę strony