Wiadomości

Działania Bezpieczny Pieszy

Data publikacji 04.08.2022

Wodzisławscy policjanci prowadzą na terenie całego powiatu działania Bezpieczny Pieszy. Mundurowi zwracają dziś szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, przyglądają się również pieszym, czy nie łamią przepisów ruchu drogowego. Stróże prawa zachęcają pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, które zdecydowanie poprawiają ich widoczność, a tym samym ich bezpieczeństwo.

Dzisiaj, od wczesnych godzin rannych wodzisławska drogówka prowadzi działania „Bezpieczny pieszy”. Działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz uświadomienie kierującym samochodami, że piesi również są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. W kilku miejscach na terenie powiatu policjanci prowadzą wzmożone kontrole. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na korzystanie przez pieszych z przejść oraz na sposób poruszania się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Równocześnie mundurowi zachęcają pieszych, by na co dzień używać elementów odblaskowych. Ten drobny element może mieć wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Przepisy nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Pieszy ma zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko, czy przejście dla pieszych w taki w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji otoczenia pieszego.

Niechroniony uczestnik ruchu powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy niestety nie ma szans.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich uczestnikach ruchu drogowego.

Powrót na górę strony