Wiadomości

Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie podczas zlotu motocyklowego

Data publikacji 16.08.2022

Przyjemność z jazdy jednośladem zawsze musi łączyć się z dbaniem o bezpieczeństwo własne i innych, dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego podczas zlotu motocyklowego w Pszowie uświadamiali użytkowników wymienionych pojazdów, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i w ich przypadku każde zdarzenie drogowe, w którym uczestniczą może mieć tragiczne skutki. W ramach działań mundurowi przypominali o konieczności stosowania się do obowiązujących przepisów prawa.

Podzczas piątkowego zlotu motocyklowego w Pszowie wodzisławscy mundurowi prowadzili działania profilaktyczne, których celem było przede wszystkim:

  • przypominanie i uświadamianie motocyklistom, motorowerzystom i rowerzystom, że niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy jednośladów;
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz promowanie dbania o własne bezpieczeństwo na drodze poprzez stosowanie właściwego ubioru chroniącego szczególnie motorowerzystów i motocyklistów, używanie certyfikowanych i dopasowanych kasków, jak również elementów odblaskowych;
  • wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też, od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem.

 

Powrót na górę strony