Wiadomości

Przypominamy o KMZB, masz wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy

Data publikacji 24.01.2024

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie komunikacji pomiędzy społeczeństwem a Policją. KMZB to łatwa w obsłudze i skuteczna aplikacja do przekazywania Policji informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Dzięki tej aplikacji, każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, co dzieję się w jego rejonie zamieszkania.

Każdy obywatel, który w swoim najbliższym otoczeniu dostrzega niepokojące zjawisko, które wymaga interwencji, może zgłosić poprzez narzędzie internetowe, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie można przyporządkować do wybranej kategorii, którą można wybrać z wielu propozycji. Może być to np. „nieprawidłowe parkowanie”, „grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”, „wałęsające się bezpańskie psy”. Dodatkowo w opisie zgłoszenia, który jest widoczny wyłącznie dla policjanta przyjmującego sprawę, można dodać dodatkowe szczegóły takie jak np. godziny, czy porę dnia występowania zagrożenia, a także inne istotne informacje dotyczące wskazanego zgłoszenia. 

Korzystanie przez mieszkańców z tego narzędzia bez wątpienia przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie, dlatego zachęcamy do dalszego korzystania z tej formy komunikacji z Policją.

Korzystanie z mapy jest bardzo proste. Działa z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Zagrożenia można nanieść z dowolnego urządzenia. Nie wymagane jest zakładanie żadnego konta, podawania swoich danych, czy też numeru telefonu.

Każde zgłoszenie jest przez policjantów sprawdzane. Stróże prawa na miejscu weryfikują prawdziwość zgłoszenia. Jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia, podejmują czynności, których celem jest wyeliminowania tego zagrożenia.

Pamiętajmy!

Pilne interwencje Policji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzkie powinny być zgłaszane poprzez wybranie numeru alarmowego 112.

Zachęcamy do dalszego korzystania z aplikacji, ponieważ dzięki niej można szybko, łatwo i anonimowo przekazać służbom informacje o zagrożeniach. Apelujemy jednak o  rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Powrót na górę strony