Wiadomości

"Zawodowy debiut" w wodzisławskiej komendzie

Data publikacji 29.01.2024

W Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim już po raz drugi odbyły się praktyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu wodzisławskiego. Zajęcia były częścią projektu prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim „Zawodowy debiut". Celem praktyk było zapoznanie uczniów z tajnikami służby w Policji oraz promocja zawodu policjanta.

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim odbyły się praktyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Praktyki odbyły się w ramach projektu „Zawodowy debiut" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim. 17-osobowa grupa uczniów, którzy wybrali właśnie wodzisławską jednostkę Policji, przez pięć dni mieli możliwość z bliska przyglądać się pracy policjantów. Wśród praktykantów znaleźli się także kadeci klasy mundurowej.

Pierwszego dnia praktykantów przywitał Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. Dariusz Zajda, który wyraził słowa radości, że tak liczna grupa młodych ludzi jest zaciekawiona zawodem policjanta. Następnie praktykanci poznali historię służby w Policji, wykład poprowadził policyjny profilaktyk. Kolejno uczestnicy projektu poznali strukturę organizacyjną jednostki oraz zwiedzili budynek komendy. Na koniec poznali procedurę rekrutacji do służby w Policji, cały proces przybliżył im specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia.

W drugim dniu praktyk uczniowie poznali zakres pracy Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Ciekawym doświadczeniem okazały się warsztaty medialne, podczas których praktykanci wcielali się w rolę oficera prasowego i według określonego scenariusza mieli udzielić informacji dziennikarzowi. Wywiad był nagrywany kamerą, a uczestnicy mogli zobaczyć, jak sobie w tej roli poradzili. Chętnie dzielili się swoimi odczuciami.

W kolejnym dniu praktyk uczniowie poznali wyposażenie policjanta do służby, nauczyli się podstaw obsługi broni oraz mieli okazję posłuchać o zakresie pracy śląskiego dzielnicowego.

Podczas czwartego dnia uczestnicy poznali pracę policjantów pionu kryminalnego. Policyjny technicy kryminalistyki wprowadzili praktykantów w tajniki ich pracy. Kolejno o zakresie swojej pracy opowiedział policjant zajmujący się zwalczaniem przestępczości nieletnich. Następnie przybliżył sposób realizacji przez policjantów dochodzeniowo-śledczych postępowania karnego.

Ostatni dzień praktykanci spędzili z policjantami ruchu drogowego, którzy aktywnie zaangażowali młodzież w oględziny miejsca wypadku drogowego oraz prezentację sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie. 

Na zakończenie praktyk I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim, nadkom. Adam Marekwica,  w imieniu Komendanta Powiatowego Policji podziękował za udział, zaangażowanie oraz wzorowe zachowanie podczas tygodniowych praktyk w wodzisławskiej jednostce. Zachęcał uczestników projektu do wstąpienia w przyszłości w szeregi wodzisławskich policjantów, a także wręczył dyplomy i upominki.

 • policjant prowadzi dla praktykantów zajęcia profilaktyczne
 • praktykant ubiera policyjny strój bojowy, obok niego stoi policjant
 • praktykanci siedzący w sali odpraw oglądają kajdanki i pałki służbowe
 • na sali odpraw siedzą praktykanci, dziewczyna trzyma w ręku policyjną palkę służbową
 • praktykanci oglądają jednostki broni
 • policjant zdejmuje odciski praktykantce
 • praktykantki oglądają zabezpieczone ślady na słoiku
 • praktykant pędzelkiem zdejmuje ślad kryminalistyczny ze słoika
 • policjant prezentuje praktykantom sposób prowadzenia oględzin na miejscu wypadku
 • policjant stoi obok praktykantki, wpisuje dane do urządzenia
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego wręcza upominek i dyplom praktykantce
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego wręcza upominek i dyplom praktykantowi
Powrót na górę strony