Wiadomości

Dziś policyjne działania "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 22.03.2024

Policjanci z wodzisławskiej drogówki prowadzą dzisiaj działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczny pieszy". Mundurowi zwracają dziś szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczny pieszy to świadomy pieszy, w myśl hasła policyjnej kampanii "Na drodze patrz i słuchaj".

Wodzisławska drogówka prowadzi dzisiaj działania „Bezpieczny pieszy”. Policyjna akcja jest prowadzona w ramach kampanii profilaktycznej pod nazwą "Na drodze patrz i słuchaj". Dzisiejsze działania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, poprzez uświadomienie pieszym, jak wiele zależy od ich zachowania - obserwacji jezdni. Celem dzisiejszej akcji jest także uświadomienie kierującym samochodami, że piesi również są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

W kilku miejscach na terenie miasta i powiatu policjanci prowadzą wzmożone kontrole. Mundurowi zwracają uwagę na korzystanie przez pieszych z przejść oraz na sposób poruszania się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Równocześnie mundurowi zachęcają pieszych, by na co dzień używali elementów odblaskowych. Ten drobny element może mieć wielkie znaczenie dla ich bezpieczeństwa na drodze.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest też zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko, czy przejście dla pieszych w taki w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji otoczenia pieszego.

Niechroniony uczestnik ruchu powinien być świadom tego, co może się stać, kiedy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy.  Musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans. Pamiętajmy, że bezpieczny pieszy to świadomy pieszy!

 
Powrót na górę strony