Wiadomości

Aktywni Błękitni z wodzisławską Policją

Data publikacji 31.05.2024

Na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie odbyła się kolejna edycja projektu Aktywni Błękitni. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. O zasadach bezpieczeństwa opowiadał uczestnikom wodzisławski profilaktyk.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z partnerami (policja, straż pożarna, Wodne Ochotnicze Pogojużowie Ratunkowe) realizują program Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie. Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a od roku 2022 także Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Naszym celem jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska.

W ramach tego projektu, na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego. Do udziału w wydarzeniu kolejny już raz został zaproszony przedstwiciel wodzisławskiej Policji. Policyjny profilaktyk, aspirant Sebastian Marciniak wygłosił prelekcję na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i przypomniał zasady bezpieczeństwa nad wodą. Chętnie odpowiadał także na pytania zadawane przez uczestników projektu.

Podczas spotkania zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu zorganizowanego w ramach programu Aktywni Błękitni. Serdecznie grautlujemy!

 

Powrót na górę strony