Informacje kontaktowe dla osób niesłyszących

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

 

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 nr 209 z 2011 r. z późniejszymi zmianami).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Komendantem Powiatowym Policji w Wodzisławiu Śląskim

na adres e-mail: komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.plundefined

na numer fax: 32 453 7244
(podając sposób przekazania informacji zwrotnej)

lub telefonicznie: 47 8555 212

Informacja o zakresie działalności Śląskiej Policji

Śląska Policja, to Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i 32 Komendy Miejskie i Powiatowe. Komendą Wojewódzką dowodzi Komendant Wojewódzki Policji, a w terenie Komendanci Miejscy i Powiatowi.

Czym zajmuje się Śląska Policja.

Policjanci zajmują się ochroną życia i zdrowia ludzi oraz ochroną ich majątku. Policjanci dbają o spokój i bezpieczeństwo w miejscach publicznych, autobusach, tramwajach, pociągach, na drogach i wodach. Policjanci zajmują się sprawami związanymi z łamaniem prawa. Zatrzymują przestępców i osoby poszukiwane przez Prokuraturę i Sądy.

Są też policjanci, którzy nie ubierają mundurów, aby prowadzić niektóre sprawy związane z łamaniem prawa, na przykład przesłuchują świadków zdarzeń, poszukują przestępców, szukają zaginionych osób. Wtedy policjanci mogą używać pojazdów bez napisów POLICJA.

Kiedy policjanci bez mundurów wykonują swoją pracę, to muszą pokazać legitymację.

Policjanci posiadają różne prawa, na przykład mogą kontrolować dokumenty osób, zatrzymywać osoby, zatrzymywać i sprawdzać pojazdy, przeszukiwać pomieszczenia. Każdy musi wykonywać polecenia policjantów.

Jeśli ktoś skrzywdził Ciebie lub inną osobę, na przykład ukradł rower, pieniądze, bagaż, uderzył Cię, to możesz wezwać policjantów. Możesz to zrobić osobiście, przy pomocy innej osoby, telefonicznie – SMS, mailem. Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą to możesz wysłać tekst SMS na numer 695 997 997 i zacznij od słowa „napisz - jestem niesłyszący, napisz gdzie jesteś i co się stało”.

 

 

Film https://youtu.be/ygA9_ZSU1FM?si=EWVj2lOgi_YxLKlV

Powrót na górę strony