Akcje i kampanie społeczne

Wspólna akcja policjantów oraz funkcjonariuszy ITD i WIOŚ

Policjanci z wodzisławskiej drogówki prowadzili wczoraj wspólne działania z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedmiotem kontroli był przewożony przez ciężarówki ładunek oraz jego prawidłowe oznaczenie. Tego typu akcje są prowadzone cyklicznie, a ich celem jest walka z nielegalnymi transportami odpadów.

Wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wodzisławskiej jednostki wspólnie z funkcjonariuszami wodzisławskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzili wspólną akcję. Celem wspólnych działań była walka z nielegalnym transportem odpadów. Przedmiotem kontroli był stan techniczny pojazdów ciężarowych, ale także przewożony przez nie ładunek, odpowiednie oznaczenia w zależności od przewożonego ładunku oraz dokumentacja. Kontrola wykazała nieprawidłowości w 5 pojazdach, pojazdy przewoziły odpady bez odpowiedniego oznakowania. 4 pojazdy zostały skierowane na wyznaczone przez Marszałka Województwa Śląskiego parkingi. W tej sprawie WIOŚ będzie prowadził dalsze działania, których celem będzie kompleksowe wyjaśnienie sprawy oraz ukaranie winnych ujawnionych podczas kontroli uchybień. Kontrole prowadzone są cyklicznie i w różnych miejscach. Dotyczą transgranicznego przewozu odpadów, ale również krajowego. Wspólne akcje służb pomagają sprawnie i skutecznie współdziałać w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

  • w rzędzie stoją kolejno pojazd Inspekcji transportu Drogowego, radiowóz policyjny, pojazd ciężarowy
  • policjant stoi przed radiowozem, przez lornetkę obserwuje pojazdy
Powrót na górę strony