Skargi i wnioski

Skargi na działalność Policji

 

INFORMACJA

dotycząca przyjmowania skarg i wniosków

 

 

      Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim, a w razie jego nieobecności Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim  lub osoba przez niego upoważniona przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00.

    W celu zapewnienia właściwej obsługi zgłaszających, zapisy na rozmowę z Komendantem Powiatowym Policji w Wodzisławiu  Śląskim lub jego Zastępcą przyjmuje telefonicznie sekretariat Komendanta w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 47 85 552 12.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30 skargi i wnioski od obywateli przyjmują przełożeni policjantów, których skarga dotyczy lub koordynator ds. skarg. Po godzinie 15.30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy skargi i wnioski przyjmują osoby pełniące dyżur z ramienia kierownictwa, a w przypadku ich nieobecności dyżurny jednostki Policji lub osoba przez niego wyznaczona.

       Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są codziennie od godziny 7.30  do godziny 15.30 w Zespole Prezydialnym Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz w pozostałych godzinach przez Dyżurnego Komendy  lub jego Zastępcę.

       Ponadto skargi i wnioski można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim ul. Kokoszycka 180b lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

      Skarga lub wniosek złożony w formie pisemnej powinien zawierać: imię i nazwisko oraz podpis osoby wnoszącej skargę, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, numer domu, numer mieszkania). Skargi nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

      Komendanci Komisariatów Policji w: Gorzycach, Pszowie, Radlinie oraz Rydułtowach lub ich Zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00.

 

 

Skargi na działalność Policji można  składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 09.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 09.00 - 15.00

telefon 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku ( dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego )

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+48) 58 764 73 02

fax (+48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 09.00 - 15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach ( dla województwa śląskiego, małopolskiego,  świętokrzyskiego )

ul. Jagiellońska 25 pok. 122

40-032 Katowice

telefon (032) 72 86 800

fax (032) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 09.00 - 15.00

wtorek w godz. 10.00 - 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu ( dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego )

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat (+48) 71 34 69 115

fax (+48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 09.00 - 15.00

środa, piątek w godz. 10.00 - 17.00

 

Linki: strona głowna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek

 

Powrót na górę strony