Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w woj. śląskim

W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

Na terenie powiatu wodzisławskiego działają następujące podmioty i placówki udzielające pomocy ofiarom przestępstw:


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Dane kontaktowe:
44-300 Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30
tel. 0-32 455-14-30

Godziny przyjęć:
od godziny 7.30 do 15.30 (szczegółowe informacje na stronie internetowej)

e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.pcpr-wodzislaw.pl
 
2. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Dane kontaktowe:
44-300 Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30
tel./fax: 0-32 455-60-32

Ośrodek jest placówką całodobową.

e-mail: psow@neostrada.pl

Oferta Ośrodka:

Działa PONADLOKALNIE. Można się tam zgłaszać bez skierowania, termin konsultacji warto jednak ustalić telefonicznie.
Bezpłatnie udzielają wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji przemocy domowej.

W Ośrodku można skorzystać z konsultacji :

 • Wychowawczych
 • Psychologicznych
 • Prawnych

Zapewniają:

 • Bezpieczne schronienie
 • Wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy
 • Dyskrecję
 • Prowadzą zajęcia grupowe:
 • Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy
 • Trening zastępowania agresji
 • Prowadzimy konsultacje indywidualne
 • Oferują również pomoc osobom stosujących przemoc:
 • Konsultacje indywidualne
 • Zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Dane kontaktowe:
44-300 Wodzisław Śląski ul. Daszyńskiego 3
tel. 32 4556200

e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - środa 7.15 - 15.15
Czwartek 7.15 - 17.15
Piątek  7.17 - 13.15

e-mail: mops@mops.wodzislaw.pl
 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie

Dane kontaktowe:
44-310 Radlin ul. Solskiego 15
tel. 32 / 456 73 63

Godziny przyjęć:
Od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30,
Piątek od godz. 7.30 – 14.00

E-mail: ops@radlin.pl
strona internetowa: www.ops.radlin.pl

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach

Dane kontaktowe:
ul. Raciborska 369
44-280 Rydułtowy
Telefon: (032) 457 47 97

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 17:00
Piątek 7:30 - 14:00

E-mail: mopsrydultowy@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.rydultowy.naszops.pl

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie

Dane kontaktowe:
ul. Romualda Traugutta 48
44-370 Pszów
Nr telefonu – 0327291046,

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

E-mail: opspszow@xl.wp.pl   
strona internetowa: www.pszow.pl

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Dane kontaktowe:
ul. Raciborska 27
44-350 Gorzyce
Telefon: 032 4511671

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek  7.30 - 15.30

E-mail: poczta@opsgorzyce.pl
strona internetowa: www.opsgorzyce.pl/

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie

Dane kontaktowe:
ul. Celna 51
44-341 Gołkowice
tel. 32 472 77 33

Godziny przyjęć:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek- 7:00 - 15:00  

E-mail: opsgodow@poczta.fm
strona internetowa: www.godow.pl

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach

Dane kontaktowe:
ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice
tel.: (32) 4550684

Godziny przyjęć:
poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30

E-mail: ops-marklowice@o2.pl
strona internetowa: www.marklowice.pl

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi

Dane kontaktowe:
ul. Korfantego 71
44-360 Lubomia
tel.: 32 4516-026  

Godziny przyjęć:
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:00-16:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-14:00

E-mail: ops@lubomia.pl
strona internetowa: www.ops.lubomia.finn.pl

11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dane kontaktowe:
ul. Centralna 93,  44-323 Połomia
tel.: 32 472 00 42   

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – 7.30-17.00
Wtorek – Czwartek – 7.30-15.30
Piątek – 7.30-14.00

E-mail: psmszana@ak.net.pl 
strona internetowa: www.ops.mszana.ug.gov.pl

12. Małe Centrum Medyczne w Wodzisławiu Śląskim (Punkt konsultacyjny w ramach Ośrodków Pomocy Ofiarom Przestępstw)

Dane kontaktowe:
ul. Zuchów 3,  44-300 Wodzisław Śląski

Godziny przyjęć:
Wtorek - 8.00-12.00

 Pozostałe placówki na terenie województwa śląskiego:

BIELSKO-BIAŁA

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Ośrodek prowadzony przez Śląską Fundację - Błękitny Krzyż w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”
lokalizacja:
ul. Bystrzańska 51 A
43-300 Bielsko-Biała
kontakt:
> tel. 33 822 46 90 – 
www.pokrzywdzeni.gov.pl
e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00
> zakres udzielanej pomocy:
- pomoc prawna;
- pomoc psychologiczna (działania terapeutyczne i psychologiczne);
- pomoc socjalna;
- przydzielanie asystenta pokrzywdzonego.

 

podmiot prowadzący punkt:
> Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowych w Bielsku-Białej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Piękna 2
43-300 Bielsko - Biała
kontakt:
> tel. 33 814 62 21, e-mail: poikbielsko@interia.pl
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> kom. Wiesław Mizia – tel. 33 812 12 00

terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki w godz. 18:30 -19:30

BYTOM

podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu
lokalizacja:
> Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
ul. Szymały 126
41-933 Bytom
kontakt:
> tel. 32 289 06 84
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00

policjant odpowiedzialny za współpracę:
> mł.asp. Agnieszka Cabak – tel. 32 388 82 00

terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki 17.00 – 18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu
lokalizacja:
ul. Tarnogórska 3
41-908 Bytom
kontakt:
> tel. 32 281 30 39; 32 389 00 75; 32 787 75 22; 32 387 55 55
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> mł.asp. Agnieszka Cabak – tel. 32 388 82 00

> przy ośrodku funkcjonuje Hostel Interwencji Kryzysowej, w którym zapewnione jest schronienie dla ofiar przestępstw (szczególnie dla ofiar przemocy domowej).

CHORZÓW

podmiot prowadzący punkt:
> Policyjny Punkt Konsultacyjny ds. Ofiar Przestępstw
lokalizacja:
> Ośrodek Promocji Rodziny przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny
Plac św. Jana 31 A
41-503 Chorzów
kontakt:
> tel. 32 241 20 68
> e-mail: ośrodek@stowarzyszenienarzeczrodziny.org
> e-mail: chorzów@policja.katowice.pl
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Marek Nowak – tel. 32 771 52 60 lub 32 771 52 65
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki 15.00 - 17.00

CIESZYN

 

podmiot prowadzący punkt:
> Centrum Edukacji Profilaktyki i Terapii „Kontakt”
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Ks. Janusza
43-400 Cieszyn
kontakt:
> tel. 33 479 54 55
> bycrazem@wp.pl
> www.free.ngo.pl/bycrazem
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 9.00 - 12.00
> wtorki 13.00 - 20.00
> środy 8.00 - 13.00
> czwartki 9.00 - 12.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowy
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> pierwszy wtorek miesiąca godz. 17.00 – 19.00

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Centrum
Profilaktyki Społecznej

lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Krzywej 4
Skoczów
kontakt:
> tel. 33 853 39 74
e-mail: cpf-rpo@um.skoczow.pl
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> każdy poniedziałek w godz. 16.30 - 18.30

CZĘSTOCHOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Częstochowa ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel.34 372 42 00, 372 42 16  mail: mops@czestochowa.um.gov.pl
Funkcjonuje: poniedziałek, środa czwartek –7.30-15.30, wtorek –7.30-16.00, piątek –7.30-15.00
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Poradnia Rodzinna)
Częstochowa ul.Rejtana 7B
Tel.34 366 32 31, 363 37 36 mail: mopsoik@czestochowa.um.gov.pl
Punkt OIK, hostel  funkcjonuje: całodobowo
Punkt Poradni Rodzinnej funkcjonuje: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Częstochowa ul.Legionów 58/10
tel.34 361 94 34  e-mail: ppppnr1@tlen.pl
Funkcjonuje: poniedziałek – 8.00-15.30, od wtorku do piątku –8.00-18.00
Poradnia obejmuje placówki nauczania i wychowania zlokalizowane w dzielnicach: Stradom, Dźbów, Kawodrza, Gnaszyn, Zawodzie, Dąbie, Mirów, Wyczerpy, Aniołów, część Śródmieścia, część Rakowa.
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Częstochowa ul.Kosmowskiej 5
tel.34 362 24 24  e-mail: poradnia2@bmp.net.pl
Funkcjonuje: od poniedziałku do piątku –7:30-18.00
Poradnia obejmuje placówki nauczania i wychowania zlokalizowane w dzielnicach: Tysiąclecie, Północ, Kiedrzyn, Parkitka. 
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
Częstochowa ul.Spadzista 13 A
tel.34 363 25 50  e-mail: pubpp3@poczta.onet.pl
Funkcjonuje: od poniedziałku do piątku –8.00-19.00
 Poradnia obejmuje placówki nauczania i wychowania zlokalizowane w dzielnicach: Raków, Ostatni Grosz, Błeszno, Lisiniec, Grabówka, część Śródmieścia, placówki kształcenia specjalnego oraz dzieci z dysfunkcjami zmysłów, z problemem autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi z miasta Częstochowy. 
 
Centrum Terapii
Częstochowa ul.Barlickiego 2
Tel.34 367 50 37 e-mail: imichalska68@o2.pl
Funkcjonuje: od poniedziałku do piątku – 8.00-20.00 bez sobót
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – Punkt Konsultacyjny
Częstochowa ul.Sikorskiego 78/80
Tel.34 361 39 96, 361 38 82, e-mail: opopa@wp.pl
Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w- 7.00-15.00

Infolinia dla ofiar przemocy  “NIEBIESKA  LINIA”:  0 800 163 102
e-mail: niebieska_linia_czwa@op.pl
infolinia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.16.00-19.00, w tym porady prawne w poniedziałki i czwartki

GLIWICE

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
ul. Świętokrzyska 5
44-100 Gliwice
kontakt:
> tel. 32 335 53 40
> tel. 32 335 41 50
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Arkadiusz Krzykawski – tel. 32 339 92 00

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Krzysztofa Gadowskiego
ul. Katowicka 24
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 4754055
spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
środy 16.00-18.00

JAWORZNO

 

podmiot prowadzący punkt:
> Zespół Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Piłsudskiego 86
43-600 Jaworzno
kontakt:
> tel. 32 751 26 52
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> mł.asp. Beata Czeczotka – tel. 32 618 32 00

KATOWICE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS-u
Katowice ul. Mikołowska 13 A/1
kontakt:
> tel. 32 251 15 99

> e-mail: oik@mops.katowice.pl
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -19.00
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp. Waldemar Dyrda – tel. 32 2511579

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym
lokalizacja:
>jak wyżej
Katowice

ul. Bednorza 22
kontakt:
> tel. 32 256 92 78
punkt funkcjonuje:
> całodobowo
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp. Waldemar Dyrda – tel. 32 251 21 45

 

podmiot prowadzący punkt:
 Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

lokalizacja:
> ul. Kossutha 11
40-844 Katowice
Katowice

kontakt:

www.lexcivis-silesia.org/index.php

Telefony kontaktowe:
+48 32 781-07-35
+48 515-194-921
+48 515-194-935

Punkt Porad: +48 511-274-556
Faks: +48 32 781-07-36
e-mail: fundacja@lexcivis-silesia.org

punkt funkcjonuje:
> Wtorek od 14:00 do 18:00
> Czwartek od 14:00 do 18:00  

KŁOBUCK

podmiot prowadzący punkt:
>
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw


lokalizacja:
ul. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
kontakt:

> tel. 603 427 149
punkt funkcjonuje:
> w godz. 16.00 -18.00 oraz całodobowy dyżur pod ww numerem telefonu
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp. Marzena Bednarek – tel. 34 310 92 00

LĘDZINY

 

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
lokalizacja:
> Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lędzińska 24
43-140 Lędziny
kontakt:
> tel. 32 216 78 19
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp. Łukasz Pijanowski – tel. 32 3233200
 

LUBLINIEC

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
lokalizacja:
ul. Oświęcimska 30
42-700 Lubliniec
kontakt:
> tel. 34 351 14 61
punkt funkcjonuje:
>poniedziałek 15.30 - 16.30 – dyżur psychologa, 16.30-18.30 – dyżur konsultanta ds. narkomanii;
>wtorek 15.00 - 17.00 – dyżur konsultanta ds. przemocy w rodzinie;

>środa 16.00 – 18.00 – dyżur prawnika;

>czwartek 15.00 – 17.00 – dyżur konsultanta ds. uzależnień od alkoholu,

17.00 – 19.00 – grupa terapeutyczna;

> piątek 14.00 – 17.00 – dyżur psychologa;
> policjant koordynujący współpracę:

> podkom. Marek Sroczyński – tel. 34 353 32 00

MIKOŁÓW

podmiot prowadzący punkt:
> Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego
lokalizacja:
> Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"
ul. B. Krawczyka 16 A
43-190 Mikołów
kontakt:
> tel. 32 226 41 76

> www.zmiana.mikolow.pl, e-mail: zmiana.mikolow@gmail.com.

> punkt pomocy ofiarom przestępstw funkcjonuje:

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 19.00
> policjant koordynujący współpracę:
> podkom. Anna Musioł – tel. 32 737 72 00


MYSŁOWICE

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
ul. Gwarków 24
41-400 Mysłowice
kontakt:
> tel. 32 222 24 15

> punkt funkcjonuje:
>
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 - 13.00 – dyżur Kierownika Ośrodka;
>wtorek, czwartek w godz 11.00 - 13.00 – dyżur prawnika;

> dyżury psychologa:

- poniedziałek w godz. 7.30 – 12.00;

- wtorek w godz. 13.30 – 18.00;

- środa w godz. 8.00 – 13.00;

- czwartek w godz. 15.30 – 19.00;

- piątek w godz. 7.30 – 9.00;

> od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30 – dyżur pracownika socjalnego.

> policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi

> terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 – 15.00.
> policjant koordynujący współpracę:

> asp. Przemysław Dąbrowski – tel. 32 3173200

MYSZKÓW

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
> Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "JEDNOŚĆ"
ul. 11 Listopada 32 (parter, II klatka)
42-300 Myszków
kontakt:
> tel. 34 313 17 14
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00 – dyżur policjanta;

> wtorek od godz. 17.00 – dyżur pedagoga;

> środa od godz. 18.00 – dyżur prawnika;

> czwartek w godz. 17.00 – 19.00 – dyżur psychologa i terapeuty;

> piątek od godz. 17.00 – dyżur pedagoga.
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Rafał Popiół – tel. 34 313 76 00
> asp. Dariusz Tomzik
> mł.asp. Piotr Winkler
> mł.asp. Tomasz Żurawski
> mł.asp. Robert Hadziński

> mł.asp. Grzegorz Bucki
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki 17.00 -19.00

PIEKARY ŚLĄSKIE

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 3
41-943 Piekary Śl.
kontakt:
> tel. 32 768 16 38
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 11.00
>policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Piotr Bazan

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla dzieci do lat 4
ul. M. C. Skłodowskiej 106
41- 947 Piekary Śląskie
kontakt:
> tel. 32 767 77 14
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 11.00

>policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Piotr Bazan

PSZCZYNA

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> jak wyżej
ul. Dworcowa 23
43-200 Pszczyna
kontakt:
> tel. 32 449 01 45
> fax. 32 449 01 45
> e-mail: pcprpszczyna@interia.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki w godz. 7.00 - 16.30
> od wtorku do piątku w godz. 7.00 -15.30
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> asp.szt. Adam Nowak – tel. 32 449 32 00
> mł.asp. Ewa Kościelniak
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> Policjanci pełnią dyżury w zależności od potrzeb, bez określenia ram czasowych.

RACIBÓRZ

Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym

lokalizacja:
ul. Szewska 3/8
47- 400 Racibórz
kontakt:
> tel. 510 497 993, 510 497 994


> poniedziałek 11:00-18:00
> wtorek 08:00-15:00
> środa 08:00-15:00
> czwartek 13:00-20:00
> piątek 08:00-15:00

Sobota - 9:00-13:00

> Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”
lokalizacja:
ul. Ocicka 4
47- 400 Racibórz
kontakt:
> tel. 32 417 85 56

> e-mail: stowarzyszenie-tecza@poczta.onet.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek: w godz. godz. 9.30-16.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi
> policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:

> st.sierż. Piotr Drzewiński - tel. 32 459 42 00

> sierż. Anna Wróblewska

RUDA ŚLĄSKA

podmiot prowadzący punkt:
> Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
ul. Osiedlowa 1-3

41-710 Ruda Śląska 10 Wirek
> e-mail :
rspop@op.pl lub akp1951@gmail.com
kontakt:
> Adam Podgórski: tel. 608-853-821,

> Jan Panoch: tel. 667-639-015,

> Przemysław Stich: tel. 605-042-531.

> punkt funkcjonuje:

> od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 18.00.
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> kom. Krzysztof Piechaczek
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

> policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:

> kom. Krzysztof Piechaczek – tel. 32 244 92 00

RYBNIK

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
lokalizacja:
ul. Chrobrego 16
44-200 Rybnik
kontakt:
> tel. 32 4225639
e-mail
oikip@neostrada.pl

Ośrodek funkcjonuje:

w godz. 8.00 – 22.00
policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:
> nadkom. Bogdan Wyleżoł – tel. 32 422 10 91

> mł.asp. Agnieszka Sowula
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

 

podmiot prowadzący punkt:
> Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
ADM, ul. Kapicy 15
41-106 Siemianowice Ślaskie
kontakt:
> tel. 32 220 79 69, 0- 509 568 980
> e-mail: SSPOP@neostrada.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 20.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> mł.asp. Karol Ciołek – tel. 32 359 62 00
> mł.asp. Tomasz Bakalarz
> mł.asp. Marek Drapacz

> sierż. Kazimierz Toborowicz
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> poniedziałki, środy, piątki w godz. 17.00 - 19.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
ul. Pszczelnicza 10
41 - 100 Siemianowice Śląskie
kontakt:
> tel. 32 762 81 44

> e-mail: OIK_32@tlen.pl
punkt funkcjonuje:
>od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 20.00 po godzinach urzędowania oraz w dni wolne obsługę przejmuje czynny całodobowo: Punkt Konsultacyjny działający przy Siemianowickim Stowarzyszeniu „Wzajemna Pomoc” - tel. 32 762 80 91
policjanci pełniący dyżury w punkcie:

> mł.asp. Jarosław Jura

> mł.asp. Arkadiusz Wit

terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> czwartki w godz. 17.00 do 19.00

> policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:

> nadkom. Piotr Horzela – tel. 32 359 62 00

> asp. Jarosław Ganda

SOSNOWIEC

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Szymanowskiego 5 A
41-219 Sosnowiec
kontakt:
> tel. 32 292 02 03
ośrodek funkcjonuje:
> całodobowo
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> kom. Radosław Wola – tel. 32 296 12 00
> mł.asp. Paweł Warchoł
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> I i III środa miesiąca w godz. 16.00 – 18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt przyjęć dzielnicowych (pomieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudna”)
lokalizacja:
ul. Hallera 68 w Sosnowcu
kontakt:
> tel. 32 291 22 90
punkt funkcjonuje:
> środy w godz. 16.00 – 18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi Komisariatu Policji II w Sosnowcu
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> środy w godz.16.00 - 18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
>
Punkt przyjęć dzielnicowych
lokalizacja:
ul. Wybickiego 21 w Sosnowcu (pomieszczenia Wspólnoty Mieszkaniowej)
kontakt:
> tel. 515-251-842
punkt funkcjonuje:

>czwartki w godz. 17.00 -18.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi Komisariatu Policji II w Sosnowcu
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> czwartki w godz. 17.00 -18.00

 

podmiot prowadzący punkt:
>
Punkt przyjęć dzielnicowych
lokalizacja:
ul. Wojska Polskiego 25/27 w Sosnowcu (pomieszczenia Rady Dzielnicy „Południe”)
kontakt:
> tel. 32 291 13 02
punkt funkcjonuje:

>od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 17.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi Komisariatu Policji IV w Sosnowcu
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> czwartki w godz. 17.00 -18.00

ŚWIĘTOCHŁOWICE

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Ofiar Przestępstw
lokalizacja:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - „Przystań”
ul. Zubrzyckiego 36
41-600 Świętochłowice
kontakt:
> tel./fax. 32 345 21 65

> e-mail: sow@ops.internetdsl.pl
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> mł.asp. Iwona Gruca - tel. 32 349 02 63
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

TARNOWSKIE GÓRY

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw
lokalizacja:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 16
42-600 Tarnowskie Góry
kontakt:
> tel. 32 381 81 05

> e-mail: pcpr@tarnogórski.pl
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 13.00 - 15.00
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> specjaliści Wydziału Prewencji i dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji
> policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Mirosław Respondek – tel. 32 393 52 00

TYCHY

> Telefon zaufania „Bezpieczne Tychy, Dość Milczenia” - 32 327 72 00

> Telefon antynarkotykowy – 32 227 99 99

> Komunikator „Gadu-Gadu z tyską Policją” - 90997

ZABRZE

podmiot prowadzący punkt:
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół Interwencji Kryzysowej
lokalizacja
> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Wyzwolenia 7
41-800 Zabrze

kontakt:
> tel. 32 278 56 70
punkt funkcjonuje:
> od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.30
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> kom. Małgorzata Bednarek – tel. 32 277 92 00
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

ZAWIERCIE

podmiot prowadzący punkt:
> Punkt Pomocy Rodzinie w Sytuacjach Kryzysowych przy Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu
lokalizacja:
> Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Powstańców Śląskich 6
42-400 Zawiercie
kontakt:
> tel. 32 672 21 75
punkt funkcjonuje:
> poniedziałki 17.00 - 19.00

 

podmiot prowadzący punkt: wyjaśnić
>
Punkt Interwencji i Porad przy Prezydencie Miasta Zawiercie
lokalizacja:
> Miejski Ośrodek Kultury
ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie
kontakt:
> tel. 32 672 43 31
punkt funkcjonuje:
> wtorki, środy, czwartki w godz. 9.00 - 13.00
>nie zostały wprowadzone stałe dyżury, zgodnie z ustaleniami w
konieczności konsultacji, pracownik punktu nawiąże kontakt z
przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

ŻORY 

podmiot prowadzący punkt:
> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
lokalizacja:
ul. Boryńska 13
44-240 Żory
kontakt:
> tel. 32 435 78 40
punkt funkcjonuje:
> poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00
policjant odpowiedzialny za koordynację współpracy:
> asp.szt. Tadeusz Malaga – tel. 32 478 82 00
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> zależnie od potrzeb, bez określenia ram czasowych

ŻYWIEC

podmiot prowadzący punkt:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
lokalizacja:
> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ks. Prałata S. Słonki 24
34-300 Żywiec
kontakt:
> tel. 33 861 94 19

> tel. 33 861 93 36

> e-mail: pcpr-zywiec@op.pl
policjanci pełniący dyżury w punkcie:
> dzielnicowi
terminy pełnienia dyżurów przez policjantów:
> wtorki w godz. 15.00 - 17.00
policjanci odpowiedzialni za koordynację współpracy:
> st.asp. Barbara Lorek – tel. 33 8672255

> asp.szt. Dariusz Pałgan

 

Powrót na górę strony