Policyjne doskonalenie zawodowe

Policjanci szkolili się z zakresu przeciwdziałania przestępstw z nienawiści

W wodzisławskiej komendzie odbyło się szkolenie dotyczące zadań Policji w obszarze przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści. Szkolenie przeprowadził Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek. Pełnomocnik poruszył również zagadnienia dotyczące kontaktu i realizacji czynności służbowych wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Wczoraj w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, w ramach doskonalenia zawodowego policjantów, odbyło się szkolenie, poświęcone tematyce "przestępstw z nienawiści". Spotkanie zainicjował wodzisławski profilaktyk, podkom. Patryk Błasik, który zaprosił do współpracy pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, mł. insp. Krzysztofa Kazka. W szkoleniu wzięli udział policjanci zajmujący się profilaktyka społeczną, przedstawiciele poszczególnych wydziałów, komórek organizacyjnych komendy i komisariatów oraz pełnomocnik Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim ds. Ochrony Praw Człowieka. Głównym celem szkolenia zawodowego dla policjantów było doskonalenie umiejętności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów oraz dobrych praktyk.

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka zapoznał uczestników m.in. ze skalą przestępstw z nienawiści na terenie naszego kraju oraz przykładami zdarzeń związanych z czynami popełnionymi z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych. Tzw. „przestępstwa z nienawiści” to czyny, popełniane na szkodę osób właśnie ze względu na ich rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną czy orientację seksualną. Ich charakterystycznym elementem jest „celowy” wybór ofiary z powodu jakiejś określonej cechy, do której sprawca ma negatywny stosunek. Prowadzący szkolenie zwrócił uwagę na stereotypy i uprzedzenia, które mogą determinować życie osób z dyskryminowanej grupy. Dodatkowo przedstawił dobre praktyki w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione na tle nienawiści. Podczas szkolenia poruszone były również zagadnienia dotyczące kontaktu i realizacji czynności służbowych wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Przestępstwa motywowane nienawiścią to czyny wymierzone w nieprzypadkowo wybierane przez sprawców osoby, posiadające określone cechy, charakterystyczne dla danej grupy społecznej. Motywowane są uprzedzeniami wobec ludzi innej rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego, płci, ale również wobec osób posługujących się innym językiem, o odmiennym światopoglądzie, orientacji seksualnej czy też wyznających inną religię. Odpowiedzialność karna dla sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią stypizowana została w polskim prawie karnym w art. 119, 255, 256 i 257 k.k. Za popełnienie niektórych z czynów motywowanych nienawiścią grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

  • nieumundurowany policjant stoi przed uczestnikami szkolenia, siedzącymi przed nim na krzesłach
  • prowadzący szkolenie czyta z kartki pytania dla uczestnikó
  • uczestnicy szkolenia stoją w szeregu tyłem, część osób jest umundurowana część w odzieży cywilnej
Powrót na górę strony